Historia Parafii

W Tereszpolu od XVII w. istniała parafia unicka, która należała do unickiej diecezji chełmskiej (dekanat Szczebrzeszyn).

 Parafia została uposażona przez rodzinę Zamoyskich. W r. 1874 parafia unicka została skasowana, a na jej miejsce utworzono parafię prawosławną, która istniała do r. 1915. W r. 1918 bp lubelski Marian Leon Fulman wyznaczył ks. Antoniego Kotyłłę do zorganizowania parafii łacińskiej. Została erygowana 10 II 1919 r. i włączona do dekanatu Szczebrzeszyn (obecnie Józefów).

W r. 1926 wybudowano plebanię. Ciężkim okresem była II wojna światowa, w czasie której zginęło 318 parafian w obozach, więzieniach i w czasie akcji pacyfikacyjnych (1 VI 1943 r. doszczętnie spalono wieś Sochy; zginęło 145 mieszkańców). W r. 1979 odłączono od parafii wieś Sochy, przyłączając ją do parafii Zwierzyniec. Pierwszy kościół został wybudowany w okresie unickim, wznosił się na wzgórzu zwanym obecnie "cerkwiskiem" i nosił tytuł MB Protekcji (obecnie na tym miejscu znajduje się krzyż dębowy poświęcony przez bpa Jana Śrutwę w 2003 r.

Kolejny kościół drewniany istniał do r. 1851. Wtedy staraniem i kosztem ordynacji zamojskiej oraz miejscowych parafian wybudowano nowy kościół, istniejący do dnia dzisiejszego. W latach: 1875-1915 zamieniony na cerkiew prawosławną, a po I wojnie światowej oddany katolikom obrządku łacińskiego (otrzymał wówczas wezwanie MB Częstochowskiej). W latach 1952-1957 był gruntownie przebudowany i rozbudowany (ks. Feliks Gąska). Pracami kierował inż. Adam Klimek. W latach 2006-2008 wymieniono okna na aluminiowe, przeprowadzono malowanie wewnątrz i na zewnątrz świątyni. Kościół murowany z kamienia i cegły, trzynawowy, przy prezbiterium z jednej strony zakrystia, a z przeciwnej - kaplica, jedna wieża.