Seminarium Odnowy Wiary

Seminarium Odnowy Wiary to forma rekolekcji, opierająca się na cotygodniowym spotkaniu oraz codziennej modlitwie osobistej (rozważanie podanego na każdy dzień fragmentu Pisma Świętego z krótkim komentarzem).

Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który pozostając niewidoczny dla oczu, objawia siebie w inny sposób.

Dla innych to szansa na odnowienie relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się rutyną i pozbawioną poczucia głębszego sensu pustą formą.

Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem to szansa, by na nowo rzucić się w otwarte ramiona Boga i doświadczyć uwalniającej mocy Jego miłosierdzia. Każdy, kto pragnie odnowić relację z Bogiem, znajdzie tu miejsce dla siebie.

Spotkania w naszej parafii odbywają się w czwartki.

Na tej stronie będą zamieszczane nagrania z konferencji.

Nagranie z 16.03.2023